8G 2017-2018

18/4: Gör färdigt ert CV och eventuella andra uppgifter. När ni är färdiga  
 
Börja läs på sidorna om Amerikanska frihetskriget.
 
Vi ska kunna svara på följande frågor:
 1. När hände det amerikanska frihetskriget?
 2. Varför bryter sig kolonierna loss från Storbritannien och förklarar sig självständiga?
 3. Hur vill man att det nya landet ska styras?
När vi är färdiga med Franska revolutionen ska vi också kunna svara på frågorna:
 1. Varför har vi läst om detta?
 2. Vad har dessa händelser haft för påverkan på oss idag?

--------------------------------------------------------------

Inför praktiken:

Vad är viktigt för er när ni väljer jobb?

 1. Roligt jobb (vad är skoj?)
 2. Regelbundna arbetstider
 3. Slippa jobba hemma kvällar/helger
 4. Hög lön
 5. Säker arbetsmarknad
 6. Internationellt (arbeta utomlands)
 7. Omväxlande
 8. Röra sig utomhus
 9. Status
 10. Kräver inte utbildning
 11. Praktiskt / Arbeta med händerna
 12. Möta och jobba med människor
 1. Välj ut 5-6 av punkterna/siffrorna ovan.

2. Rangordna dessa efter den viktigaste till den mindre viktiga


3. Vilka jobb kan passa efter din lista?

4. Vilka egenskaper hos dig är viktigast för det jobb du valt?

5. Skriv ett personligt brev och försök lyfta fram de egenskaper du tror är
viktiga på ett bra sätt för att göra reklam för dig själv inför en eventuell anställningsintervju.


Som hjälp kan du använda www.ams.se:
Gå in på Tips och råd och sedan vidare in på Personligt brev.
 


---------------------------------------Historia Industriella revolutionen

Livet i gruvorna på Gleerups
Gör färdigt frågorna längt ned på sidan om Livet i gruvorna.

När ni är färdiga. Fundera över om källorna du läst från Brittiska parlamentary papers är en bra källa sett till kriterierna:


 • Äkthet (kan ni inte avgöra på denna - men vi får förutsätta att de är korrekt översatta från ursprungskällan).
 • Tid (kan källorna berätta om industrialiseringen i Storbritannien?)
 • Beroende (finns det oberoende källor som bekräftar varandra?)
 • Tendens (finns det någon orsak till att källorna kan vara tendensiösa/vinklade?)


När ni är färdiga.

Gå in på http://geacron.com/home-en/ och knappa in årtalet 1775. Bläddra sedan framåt till 1785.
Hur ser världen ut? Vilka stormakter har vi utifrån kartan?

Börja läs om det amerikanska frihetskriget på Gleerups.

Varför gör sig kolonierna självständiga?

-------------------------------------------------------

Geografi och Samhällskunskap:

 • Vad är klimatförändringar?
 • Vilka orsaker till klimatförändringar finns?
 • Ge några exempel på konsekvenser av klimatförändringar för:
   a) människor
   b) miljö
   c) samhällen
 • Ge några förslag på vad vi kan göra för att minska på klimatförändringarna.


-----------------------------------------------------------------------


Geografi & Samhällskunskap

Ni har sett Leva på 1 dollar om dagen.


Hur påverkar ett sådant liv den:

 • sociala hållbarheten?
 • ekologiska hållbarheten?
 • ekonomiska hållbarheten?

Lever de ett hållbart liv? Utveckla och motivera ditt svar.
Vilka utmaningar står de som lever ett sådant liv inför?
Vilka lösningar kan öka hållbarheten för de i extrem fattigdom?Historia:

 1. Välj ut 3 händelser och beskriv händelserna i kronologisk ordning.
 2. Resonera kring hur händelserna påverkat relationerna mellan stormakterna USA och Sovjetunionen (spändare eller mindre spända relationer). Använd begrepp ur listan när du beskriver händelserna och relationerna.


 • Jaltakonferensen (Tysklands delning)


 • Berlinblockaden


 • Luftbro


 • Förenta Nationerna (FN) (säkerhetsrådet, veto)


 • Järnridån


 • Marshallhjälpen/Marshallplanen


 • Berlinmuren


 • NATO


 • Warszawapakten


 • Kubakrisen


 • Koreakriget


 • Trumandoktrinen


 • Brezjnevdoktrinen


 • Mutual Assured Destruction (MAD)


 • Vietnamkriget


 • Glasnost


 • Perestrojka • Omfång. max 1 sida, storlek 12 i times new roman.