9A 2017-2018

Länk ämnesprov A
https://ips.gu.se/digitalAssets/1455/1455935_delprov_a_9_13_sh.pdf

Länk ämnesprov B
https://ips.gu.se/digitalAssets/1455/1455934_delprov_b_9_13_sh.pdf
 Mänskliga rättigheter

1. Klicka på denna länk.
2. Läs rättigheterna (30 stycken).
3. Välj 5-6 stycken rättigheter som ni tycker är viktigast.
4. Motivera varför ni har valt just dessa rättigheter.

-------------------------

Till nästa lektionstillfälle ska vi ha koll på:

Vad som orsakade börskraschen 1929 i USA.
Hur man löser krisen med Roosevelts "New Deal".

Vad kollektiviseringen innebär i Sovjet
Vad en kulak är.
Vad femårsplanerna är och nackdelar med dessa (repetition från föregående termin).
Hur Sovjet styrs.
Vad Gulag innebär.


-----------------------------------------------------När ni är färdiga med Versaillesfreden:

Arbeta med mellankrigstiden på Gleerups historia. Se länk nedan:
https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/a67fc84e-db52-4a01-ad74-ededc7c0132e

Vi kommer se The Great Gatsby när jag kommer tillbaka.Utvecklingslinjer - första världskriget är slut.
 1. Gå in på länken om Versaillesfreden: Versaillesfreden på Gleerups historia.
 2. Hur hade ni velat formulera villkoren för freden?
  Motivera erat ställningstagande med hänvisningar till tiden innan kriget (1850-1919).
 3. Vad blir konsekvenserna av dina villkor för freden i framtiden?
  Följande begrepp måste finnas med i dina tankar:
  Nationalism, Imperialism
   
Utvecklingslinjer:
"Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet."
Kunskapskrav om utvecklingslinjer i Historia åk 9.
-----------------------------------------------------------------------
Undersök samhället - förslag på medborgarlön.


 • Vad är medborgarlön / basinkomst?
 • Hur påverkar medborgarlön / basinkomst de olika delarna i det ekonomiska kretsloppet?
 • Vilka fördelar och nackdelar finns det med medborgarlön / basinkomst?
 • Ta ställning för eller emot medborgarlön / basinkomst och motivera ditt ställningstagande.


Förhåll dig källkritiskt till information i dina källor.Förslag på källor:


https://www.svt.se/nyheter/uutiset/svenska/basinkomst-kan-leda-till-okad-fattigdom-i-finlandhttps://www.sydsvenskan.se/2016-06-03/medborgarlon-tack-men-nej-tack


Använd ekonomibegreppen nedan när du skriver svaren på dina frågor.


Ekonomibegrepp vi bör ha koll på så vi kan använda dom.

BNP
Inflation
Deflation
hög/lågkonjuktur
varor
tjänster
HDI (human development index)
export/import
kapital
skatt
ränta
aktie
fonder

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Historia:

 1. Välj ut 3 händelser och beskriv händelserna i kronologisk ordning.
 2. Resonera kring hur händelserna påverkat relationerna mellan stormakterna USA och Sovjetunionen (spändare eller mindre spända relationer). Använd begrepp ur listan när du beskriver händelserna och relationerna.
 • Jaltakonferensen (Tysklands delning)
 • Berlinblockaden
 • Luftbro
 • Förenta Nationerna (FN) (säkerhetsrådet, veto)
 • Järnridån
 • Marshallhjälpen/Marshallplanen
 • Berlinmuren
 • NATO
 • Warszawapakten
 • Kubakrisen
 • Koreakriget
 • Trumandoktrinen
 • Brezjnevdoktrinen
 • Mutual Assured Destruction (MAD)
 • Vietnamkriget
 • Glasnost
 • Perestrojka

 • Omfång. max 1 sida, storlek 12 i times new roman.