9B 2017-2018

När ni är färdiga med Versaillesfreden:

Arbeta med mellankrigstiden på Gleerups historia. Se länk nedan:
https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/a67fc84e-db52-4a01-ad74-ededc7c0132e

Vi kommer se The Great Gatsby när jag kommer tillbaka.Utvecklingslinjer - första världskriget är slut.

 1. Gå in på länken om Versaillesfreden: Versaillesfreden på Gleerups historia.
 2. Hur hade ni velat formulera villkoren för freden?
  Motivera erat ställningstagande med hänvisningar till tiden innan kriget (1850-1919).
 3. Vad blir konsekvenserna av dina villkor för freden i framtiden?
  Följande begrepp måste finnas med i dina tankar:
  Nationalism, Imperialism
   
   
Utvecklingslinjer:
 
"Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet."
Kunskapskrav om utvecklingslinjer i Historia åk 9.
 
-----------------------------------------------------------------------
 
 

Undersök samhället - förslag på medborgarlön.

 
 • Vad är medborgarlön / basinkomst?
 • Hur påverkar medborgarlön / basinkomst de olika delarna i det ekonomiska kretsloppet?
 • Vilka fördelar och nackdelar finns det med medborgarlön / basinkomst?
 • Ta ställning för eller emot medborgarlön / basinkomst och motivera ditt ställningstagande.
 
Förhåll dig källkritiskt till information i dina källor.

Förslag på källor:
https://www.svt.se/nyheter/uutiset/svenska/basinkomst-kan-leda-till-okad-fattigdom-i-finland
https://www.sydsvenskan.se/2016-06-03/medborgarlon-tack-men-nej-tack


Använd ekonomibegreppen nedan när du skriver svaren på dina frågor.


Ekonomibegrepp vi bör ha koll på så vi kan använda dom.

BNP
Inflation
Deflation
hög/lågkonjuktur
varor
tjänster
HDI (human development index)
export/import
kapital
skatt
ränta
aktie
fonder
Historia:

 1. Välj ut 3 händelser och beskriv händelserna i kronologisk ordning.
 2. Resonera kring hur händelserna påverkat relationerna mellan stormakterna USA och Sovjetunionen (spändare eller mindre spända relationer). Använd begrepp ur listan när du beskriver händelserna och relationerna. • Jaltakonferensen (Tysklands delning)
 • Berlinblockaden
 • Luftbro
 • Förenta Nationerna (FN) (säkerhetsrådet, veto)
 • Järnridån
 • Marshallhjälpen/Marshallplanen
 • Berlinmuren
 • NATO
 • Warszawapakten
 • Kubakrisen
 • Koreakriget
 • Trumandoktrinen
 • Brezjnevdoktrinen
 • Mutual Assured Destruction (MAD)
 • Vietnamkriget
 • Glasnost
 • Perestrojka

 • Omfång. max 1 sida, storlek 12 i times new roman.